Vietnamese English
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT
TIN TỨC
Tư vấn đầu tư xây dựng

TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình:

 • Lập dự án đầu tư XD công trình
  • Thuyết minh dự án đầu tư XD công trình.
 • Thiết kế cơ sở
  • Thuyết minh TKCS
 • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
  • Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật
  • Thiết kế kỹ thuật thi công.

Tư vấn thiết kế xây dựng: gồm 3 bước

 • Bước 1: Thiết kế cơ sở (Được thực hiện trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng)
 • Bước 2: Thiết kế kỹ thuật
 • Bước 3: Thiết kế bản vẽ thi công
  • Thiết kế một bước: ba bước thiết kế được gộp thành một bước gọi là thiết kế bản vẽ thi công (công trình không phải lập Dự án mà chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật)
  • Thiết kế hai bước: bước thiết kế cơ sở và bước Thiết kế bản vẽ thicông (công trình phải lập Dự án)
  • Thiết kế ba bước: Bao gồm bước thiết kế cơ sở, bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công (dành cho Dự án có quy mô lớn, phức tạp)

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tải sản TP.HCM - 19/5 Hoàng việt - P.4, Q.Tân Bình

Qui mô xây dựng: hầm - trệt, 5 lầu

Trụ sở Sở Khoa Học công nghệ TP.HCM

Công trình thiết kế theo tiêu chuẩn kiến trúc xanh (GreenMark BCI)

Trụ sở Phòng công chứng số 4 - 25/5 Hoàng Việt P.4, Q.Tân Bình

Qui mô xây dựng: 1 hầm - 1 trệt ,5 lầu

Trụ sở văn phòng chi cục quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Qui mô xây dựng: 1 hầm - 1 trệt ,5 lầu

 

Tư vấn thẩm tra thiết kế, tổng dự toán xây dựng công trình:

- Thẩm tra thiết kế là một công đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, góp phần đảm bảo chất lượng của đồ án thiết kế, khắc phục các sai sót có thể có của tư vấn thiết kế, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, làm tăng mức độ tin cậy của đồ án thiết kế.

Tư vấn giám sát thi công:

 1. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng
 2. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công
 3. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình
 4. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu:

Cung cấp dịch vụ lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu xây lắp, gói thầu tổng thầu xây dựng, gói thầu tư vấn xây dựng….

Tư vấn thẩm định báo cáo kết quả đấu thầu

 1. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất Kỹ thuật, tài chính của nhà thầu.
 2. Đánh giá tổng hợp về mặt tài chính và kỹ thuật.
 3. Lập danh sách điểm các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và đàm phán hợp đồng.
 4. Lập và trình chủ đầu tư phê duyệt, thông báo kết quả đấu thầu.

Dịch vụ đầu tư xây dựng công trình