Vietnamese English
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT
TIN TỨC
Quản lý dự án

Quản lý kế hoạch (tổng thể) dự án:

 • Mục tiêu, tính khả thi của dự án
 • Tác động tích cực và tiêu cực của dự án (Đến an ninh xã hội, đến doanh nghiệp, đến cộng đồng, đến môi trường)
 • Lập dự án và thực hiện quy trình xin phê duyệt
 • Thực hiện các quy trình thiết kế
 • Đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu tư vấn, thi công..v..v…

Quản lý chi phí và nguồn lực:

 • Nguồn tài chính, thời gian cần sử dụng, thời gian trả lãi vv…

Quản lý thời gian và tiến độ

Quản lý hợp đồng

 • Quản lý phương thức và nội dung hợp đồng các loại.
 • Đàm phàn, ký kết hợp đồng
 • Tính chất và các tình huống xảy ra
 • Phương thức thanh toán

Quản lý thi công xây lắp:

 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý tiến độ riêng phần xây dựng
 • Quản lý khối lượng thi công xây dựng
 • Quản lý an toàn lao động
 • Quản lý tác động môi trường


Bộ chỉ huy Biên Phòng tphcm- Công trình Hải Đội 2 Cần giờ

Quản lý rủi ro của dự án

 • Phân tích độ nhạy cảm và khả năng rủi ro
 • Lập danh sách các phương án lựa chọn khi có rủi ro

Quản lý vận hành dự án


Công trình Căn hộ SSG (sài gòn)