Vietnamese English
ĐỐI TÁC LIÊN KẾT
TIN TỨC

CTY XÂY DỰNG BẠCH HẠC - CAO ỐC VP VÕ THỊ SÁU

Thông tin chi tiết

CAO ỐC VĂN PHÒNG VÕ THỊ SÁU

ĐỊA ĐIỂM : SỐ 142A  ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU ,QUẬN 3,  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

MINH

CÔNG TRÌNH KHÁC